За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забрана за возење на камиони
Максимална дозволена висина на возилото
Забрана за движенње на автомобили и моторцикли
 
 
9 7 1 0
 
 
 
 

Кои сме ниe?
Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

 
  Повеќе »  
 
Еластична ограда EN1317
Еластична ограда EN1317
  НОВА ГЕНЕРАЦИЈА на сообраќајни знаци

Нова Генерација на сообраќајни знаци

Сообрќајни знаци изработени од комбинација на ретрорефлектирачки фолии и лед диоди!

 

Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
Интелегентни сообраќајни знаци
Во насока на зголемување на безбедноста на сообраќајот БОЈТА ИНГ дооел Скопје во соработка со Град Скопје и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во РМ реализира проект за инплементација на два Интелегентни сообраќајни знаци со повратна спрега или скратено DFS (Driver Feedback Sign).
  Изнајмување на сообраќајна опрема и услуги на сообраќајно обезбедување
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт