За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забрането вртење полукружно
Забрана за возење на камиони
Максимална дозволена висина на возилото
 
 
9 7 1 0
 
 
 
 

Кои сме ниe?
Фирмата БОЈТА ИНГ дооел експорт-импорт Скопје е друштво за производство, изведба, консалтинг-проектирање и промет на секаков вид на сообраќајна сигнализација и галантерија. Целокупната производна програма е строго дефинирана по важечки норми и регулативи од оваа област како во Р.Македонија така и во ЕУ.

 
  Повеќе »  
 
Туристичка сигнализација за ВИА ЕГНАЦИЈА
  НОВА ГЕНЕРАЦИЈА на сообраќајни знаци

Нова Генерација на сообраќајни знаци

Сообрќајни знаци изработени од комбинација на ретрорефлектирачки фолии и лед диоди!

 

Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
Интелегентни сообраќајни знаци
Во насока на зголемување на безбедноста на сообраќајот БОЈТА ИНГ дооел Скопје во соработка со Град Скопје и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во РМ реализира проект за инплементација на два Интелегентни сообраќајни знаци со повратна спрега или скратено DFS (Driver Feedback Sign).
  Изнајмување на сообраќајна опрема и услуги на сообраќајно обезбедување
Повеќе »   Повеќе »
 
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт