P¸r ne | Katalogu | Galeria | Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 7 1 0
 
 
 
 

Kush jemi ne?
Ndërmarrja BOJTA ING dooel Shkup është ndërmarrje për prodhim, tregti dhe inzhenering, dhe është e specializuar në planifikimin, proektimin dhe prodhimin e shenjave te trafikut sipas standardeve të Maqedonisë dhe gjithashtu sipas standardeve Europiane.

 
  M¸ Shum¸ »  
 
Vie Egnatia Road signalization in Macedonia
 
M¸ Shum¸ »   M¸ Shum¸ »
 
     
 
Shenja Inteligjente të trafikut

Në drejtim të rritjes së sigurisë në trafik BOJTA ING dooel Shkup në baashkpunim meme qytetin e Shkupit dhe Keshillin Republikan për siguri në trafik në rrugët e Republikës së Maqedonisë realizon projektin për implementimin e dy shenjave inteligjente të trafikut me informatë kthyese ose shkurtimisht DFS (Driver Feedback Sign).

  Renting of traffic equipment
M¸ Shum¸ »   M¸ Shum¸ »
 
     
 
P¸r ne | Katalogu | Galeria | Kontakt