Нова сигнализација на експресен државен пат Штип-Кочани-Фаза 1.

Поставена е нова сигнализација на државен пат Штип-Кочани во соработка со АДГ Бетон Скопје.