ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Означување на производни капацитети според Проект за организација на работниот простор. Означување на млекара БИМИЛК во Битола.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Изработка и поставување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и опрема за патишта согласно норми и правилници. Побарајте понуда!

Поставување на пречки за забавување на сообраќајот

Поставени пречки за забавување на сообраќајот во Општина Брвеница согласно одобрен Проект.

Нова сигнализација на ул.Орце Николов Скопје

Поставена сигнализација и опрема на ул.Орце Николов во Скопје

Издигнати пешачки премини

Се поставуваат во оклина на училишта и градинки заради успорување на сообраќајот заради присуство на деца на патот!

Хоризонтална сигнализација (коплетен знак)

Хоризонтална сигнализација согласно правилник за сообраќајна сигнализација и норми за изработка на истите од пластични материјали во комбинација со ретро-рефлексија!

ЛЕД знаци со соларно напојување

Интегриран ЛЕД знак од повеќе сообраќајни знаци и дополнителни информации за патот (температура и сл.) за подобрување на безбедноста на опасни делници.

Нова мостовска ограда согласно ЕN1317

Поставена ЕОО на мост кај с.Доброшане, Кумановско. Оградата е поставена согласно ЕН1317.

Нова сигнализација на експресен пат Штип-Кочани

Нова сигнализација на експресен државен пат Штип-Кочани-Фаза 1. Поставена е нова сигнализација на државен пат Штип-Кочани во соработка со АДГ Бетон Скопје.

Нова сигнализација во Општина Ѓорче Петров

Поставена сигнализација на барање на општина Ѓорче Петров!

Поставена сигнализација во SKOPJE EAST GATE Mall

Поставена хриознтална и вертикална сигнализација согласно проект.