Поставување на ЕОО и сигнализација во Куманово

Поставување на заштитна еластична ограда и вертикална сигнализација за зголемување на безбедноста во сообраќајот!

Биди дел од тимот!

Отворени работни места за апликација!Ве очекуваме!!!

Поставена заштитна еластична ограда на делница Крушево-Сладуево Р1306

Во соработка со Стентон Градба поставена заштитна еластична ограда- H2W1-Super Rail ECO HS Bw.

Поставување на туристичка сигнализација за винарии

Во соработка со Винарија Тиквеш АД поставена е туристичка сигнализација на Коридор 10.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Изработка и поставување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и опрема за патишта согласно норми и правилници. Побарајте понуда!

Поставување на хоризонтална сигнализација во населени места

Хоризонтална сигнализација на ул.Страшо Пинџур во Тетово

Хоризонтална сигнализација (коплетен знак)

Хоризонтална сигнализација согласно правилник за сообраќајна сигнализација и норми за изработка на истите од пластични материјали во комбинација со ретро-рефлексија!

Паркинг места за електрични возила

Во соработка со ПроКредит Банка Скопје обележани се паркинг места за електрични возила. Иднината е близу!!!

Нова мостовска ограда согласно ЕN1317

Поставена ЕОО на мост кај с.Доброшане, Кумановско. Оградата е поставена согласно ЕН1317.

Нова сигнализација на експресен пат Штип-Кочани

Нова сигнализација на експресен државен пат Штип-Кочани-Фаза 1. Поставена е нова сигнализација на државен пат Штип-Кочани во соработка со АДГ Бетон Скопје.