Хоризонтална сигнализација (коплетен знак)

Хоризонтална сигнализација согласно правилник за сообраќајна сигнализација и норми за изработка на истите од пластични материјали во комбинација со ретро-рефлексија!

ЛЕД знаци со соларно напојување

Интегриран ЛЕД знак од повеќе сообраќајни знаци и дополнителни информации за патот (температура и сл.) за подобрување на безбедноста на опасни делници.

Паркинг места за електрични возила

Во соработка со ПроКредит Банка Скопје обележани се паркинг места за електрични возила. Иднината е близу!!!

Нова мостовска ограда согласно ЕN1317

Поставена ЕОО на мост кај с.Доброшане, Кумановско. Оградата е поставена согласно ЕН1317.

НОВИ „ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЈЦИ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ОКОЛУ ООУ „Гоце Делчев“

Општина Аеродром постави нов „лежечки полицаец“, околу основното училиште „Гоце Делчев“.

Нова сигнализација на експресен пат Штип-Кочани

Нова сигнализација на експресен државен пат Штип-Кочани-Фаза 1. Поставена е нова сигнализација на државен пат Штип-Кочани во соработка со АДГ Бетон Скопје.

Нова сигнализација во Општина Ѓорче Петров

Поставена сигнализација на барање на општина Ѓорче Петров!

Поставена сигнализација во SKOPJE EAST GATE Mall

Поставена хриознтална и вертикална сигнализација согласно проект.