Shenja LED me energji diellore

Shenja LED e integruar e disa shenjave të trafikut dhe informacione shtesë për rrugën (temperatura, etj.) për të përmirësuar sigurinë e pjesëve të rrezikshme.

Sinjalizim horizontal (shenjë e plotë)

Sinjalizimi horizontal në përputhje me rregulloren për sinjalistikën e komunikacionit dhe normat për realizimin e tyre nga materiale plastike në kombinim me retroreflektim!

Vend parkimi për automjete elektrike

Në bashkëpunim me ProCredit Bank Shkup janë shënjuar hapësirat e parkimit për vetura elektrike. E ardhmja është afër!!!

Нова мостовска ограда согласно ЕN1317

Поставена ЕОО на мост кај с.Доброшане, Кумановско. Оградата е поставена согласно ЕН1317.

НОВИ „ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЈЦИ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ОКОЛУ ООУ „Гоце Делчев“

Општина Аеродром постави нов „лежечки полицаец“, околу основното училиште „Гоце Делчев“.

Нова сигнализација на експресен пат Штип-Кочани

Нова сигнализација на експресен државен пат Штип-Кочани-Фаза 1. Поставена е нова сигнализација на државен пат Штип-Кочани во соработка со АДГ Бетон Скопје.

Нова сигнализација во Општина Ѓорче Петров

Поставена сигнализација на барање на општина Ѓорче Петров!

Поставена сигнализација во SKOPJE EAST GATE Mall

Поставена хриознтална и вертикална сигнализација согласно проект.