НАСКОРО WEB SHOP WWW.BOJTA.MK

Можност за нарачки и купување преку интернет! www.bojta-ing.mk

Изработка на знаци за приколки за времен режим на сообраќај!!!

Изработка на знаци за сите видови приколки и возила!

Нова сигнализација на експресен пат Штип-Кочани

Нова сигнализација на експресен државен пат Штип-Кочани.

Поставена заштитна еластична ограда на делница Крушево-Сладуево Р1306

Во соработка со Стентон Градба поставена заштитна еластична ограда- H2W1-Super Rail ECO HS Bw.

Поставување на туристичка сигнализација за винарии

Во соработка со Винарија Тиквеш АД поставена е туристичка сигнализација на Коридор 10.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Изработка и поставување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и опрема за патишта согласно норми и правилници. Побарајте понуда!

Поставување на хоризонтална сигнализација во населени места

Хоризонтална сигнализација на ул.Страшо Пинџур во Тетово

Shenja LED me energji diellore

Shenja LED e integruar e disa shenjave të trafikut dhe informacione shtesë për rrugën (temperatura, etj.) për të përmirësuar sigurinë e pjesëve të rrezikshme.

Sinjalizim horizontal (shenjë e plotë)

Sinjalizimi horizontal në përputhje me rregulloren për sinjalistikën e komunikacionit dhe normat për realizimin e tyre nga materiale plastike në kombinim me retroreflektim!

Vend parkimi për automjete elektrike

Në bashkëpunim me ProCredit Bank Shkup janë shënjuar hapësirat e parkimit për vetura elektrike. E ardhmja është afër!!!

Нова мостовска ограда согласно ЕN1317

Поставена ЕОО на мост кај с.Доброшане, Кумановско. Оградата е поставена согласно ЕН1317.